Ringtones Nathi - Nomvula

0
0
0
0
0
0

Most popular the questions

📲 Can i download ringtones on iPhone?

Yes, you can download Nathi - Nomvula - Nathi for iPhone. Just choose M4R format.

📲 Can i download ringtones on Android?

Yes, you can download Nathi - Nomvula - Nathi for Android. Just choose MP3 format.

📲 Do i need registration?

Without registering, without money, no fees.
Lyrics

Ngeba s'yathandana Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni Ndibanjwa nguwe uyal' uba s'thandane Silal' emadongeni Nguwe lo Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni Ndenziwa nguwe uyal' uba s'thandane Silal' emadongeni Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam Bazali bam, ndibizeleni isithandwa sam Yithani kuso, ithani imbi le ndawo enam Sithandwa sam Zalayish' imot' emasimini zalayisha Oko ndilindile Zalayish' imot' emasimini zalayisha Sithandwa sam Zalayisha imot' emasimini zalayisha Akavel' uNomvula wam Zalayish' imot' emasimini zalayisha Ndiba ngathumel' abadlula ngendlela Awuphenduli Nomvula wam Ndiba ngathumela abahlobo bakho Awuphenduli Nomvula wam Ndiba ngathumel' abadlula ngendlela Awubuyi Nomvula wam Ndiba ngathumela abahlobo bakho Awuphenduli Nomvula wam Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam Bazali bam, ndibizeleni isithandwa sam Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam Sithandwa sam Zalayish' imot' emasimini zalayisha Oko ndilindile Zalayish' imot' emasimini zalayisha Sithandwa sam Zalayisha imot' emasimini zalayisha Akavel' uNomvula wam Zalayish' imot' emasimini zalayisha Sithandwa sam Zalayish' imot' emasimini zalayisha Oko ndilindile Zalayish' imot' emasimini zalayisha Sithandwa sam Zalayish' imot' emasimini zalayisha Oko ndilindile Zalayish' imot' emasimini zalayisha