Ringtones Albatross - Timi Bhane

0
0
0
0
0
0

Most popular the questions

📲 Can i download ringtones on iPhone?

Yes, you can download Albatross - Timi Bhane - Albatross for iPhone. Just choose M4R format.

📲 Can i download ringtones on Android?

Yes, you can download Albatross - Timi Bhane - Albatross for Android. Just choose MP3 format.

📲 Do i need registration?

Without registering, without money, no fees.
Lyrics

फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई तिमी भने आँसु झरे म पुछी दिउला आकाशको तारा सबै, म टिपेर ल्याइदिउला तिमी भने फर्केर आउ तिमी घाम बनि बादलको माथि म तिमीलाई पर्खी बसौला तिमी भने लिन अब केही छैन मात्र एउटै बाहना दिन मात्र खोजिराछु यही नै मेरो चाहना, तिमी भने पर्खालमा बसी अब सोची रहे सपना सारा मेरा बिलाएको चालै पाइन तिमी भने भिडमा उभी अब टोलाइ रहे संसारका सारा सुख भुलाई अघी हिंडे म तिमी भने लिन अब केही छैन मात्र एउटै बाहना दिन मात्र खोजिराछु यही नै मेरो चाहना, तिमी भने फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई फर्की, फर्की नहेर मलाई तिमी भने