Ringtones Sugam Pokhrel & Prabisha Adhikari - Jindagi Nai Bhandina (From "Ae Mero Hajur 3")

0
0
0
0
0
0

Most popular the questions

📲 Can i download ringtones on iPhone?

Yes, you can download Sugam Pokhrel & Prabisha Adhikari - Jindagi Nai Bhandina (From "Ae Mero Hajur 3") - Sugam Pokhrel & Prabisha Adhikari for iPhone. Just choose M4R format.

📲 Can i download ringtones on Android?

Yes, you can download Sugam Pokhrel & Prabisha Adhikari - Jindagi Nai Bhandina (From "Ae Mero Hajur 3") - Sugam Pokhrel & Prabisha Adhikari for Android. Just choose MP3 format.

📲 Do i need registration?

Without registering, without money, no fees.
Lyrics

तिमी बिनाको जिन्दगी तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू, मेरो उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कटाएका पलहरू, मेरो आयुमा गन्दिन तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू, मेरो उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कटाएका पलहरू, मेरो आयुमा गन्दिन किनकि, किनकि तिमी बिनाको जिन्दगी, जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन तिमी बिनाको जिन्दगी, जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन तिमी नभए जहाँको त्यही रोकिन्छ समय प्रलय हुन्छ संसारै मेरो चल्दैन हृदय तिमी नभए जहाँको त्यही रोकिन्छ समय प्रलय हुन्छ संसारै मेरो चल्दैन हृदय फुटेको घैला सरी हुन्छ, बैरि कै कठैबरी हुन्छ तिमी बिनाको जिन्दगी, जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन हाम्रो भेट कहिले नभाको भए, के देख्थे सपनी? तिम्रो नाम मैले नसुन्या भए, कस्को नाम जपने? हाम्रो भेट कहिले नभाको भए, के देख्थे सपनी? तिम्रो नाम मैले नसुन्या भए, कस्को नाम जपने? सम्झनै रित्तोरित्तो हुन्थ्यो, कल्पनै निस्तोनिस्तो हुन्थ्यो तिमी बिनाको जिन्दगी, जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन जिन्दगी नै भन्दिन, म जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन, जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन, जिन्दगी नै भन्दिन म जिन्दगी नै भन्दिन