Ringtones Kassav' - Ba Nou Zouk La

0
0
0
0
0
0

Most popular the questions

📲 Can i download ringtones on iPhone?

Yes, you can download Kassav' - Ba Nou Zouk La - Kassav' for iPhone. Just choose M4R format.

📲 Can i download ringtones on Android?

Yes, you can download Kassav' - Ba Nou Zouk La - Kassav' for Android. Just choose MP3 format.

📲 Do i need registration?

Without registering, without money, no fees.
Lyrics

La vi ya / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa / Ba nou sa / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa menm' ... / An ni gadé dèwo, mo un' ka kouri / Pou travay, présé, y o pa ka pwan tan ri / E lè sanmdi rivé, y o byen krazé / Pou chèché, touvé, an plézi amizé / Woy ... Amizé ... Wé! / Défoulé ... Wé! / An nou gadépou nou pé wè ... Wé! / Nou ka kontinué ... Wé! Manman mwen di mwen pa janmen / Pété tèt' mwen pou an ayen / Si la vi ya pa ka maché / Sé pas' i ka woulé / Mwen kouté nouvèl, sa p a chanjé / Déyè do gran mon' la / la djè pété / Si yo té konnèt' mizik an nou / Yo té ké ka gouté sa ki lanmou / Lèw ka gadé lot' bô, moun' ka kouri / Pou gen-yen lajan, yo pa ni tan domi / E lè sanmdi rivé, y o ja krazé / Ka konté, égri, yo pa ka menm' zouké / Si sé tandrès' ou vlé / Zouk la ké sa chayey / Ti bwen raj' ou kolè / Zouk la ni sa an tchey / La vi ya / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa / Ba nou sa / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa menm'... /